MUST HAVE IT

W projekcie „Must Have It” (z ang. Musisz to mieć) artystka oscyluje wokół problemu przemian estetycznych, które dokonały się w Polsce po 1989 roku, prześmiewczo komentując charakterystyczne dla pierwszego okresu polskiej transformacji mentalne matryce współczesności, pragnienie posiadania dóbr luksusowych, maniakalne metkowanie codzienności, oddawanie czci logotypom i ikonom popkultury.

must-3 must-2 must-4 must-5 must-6 must-7 must-8 must-10 must-11 must-9 must-12