KODRY
2017
cykl wycinanek

Tradycyjne kodry to prostokątne wycinanki wykonane z kolorowych papierów, wieszane niegdyś w izbach chłopskich u powały, na belkach stropowych (stąd ich prostokątny format). Dekoracje te przedstawiały motywy roślinne i zwierzęce, a także sceny rodzajowe codziennego i świątecznego życia na wsi, prace polowe, wesela, obrzędy kościelne.

Celem powstania cyklu  pt.”KODRY” jest twórcza interpretacja tego, charakterystycznego dla polskiej sztuki ludowej elementu, polegająca na zastąpieniu dawnych motywów, scenami z życia współczesnych ludzi. Prezentując szeroki wachlarz różnych obszarów egzystencji  jak na przykład rodzinne zakupy w galerii handlowej, praca w biurze, elitarny relaks na polu golfowym, cykl ten jest rodzajem  zbiorowego portretu życia we współczesnej Polsce w kontekście kapitalistycznych przemian a także nowych, choć już stosunkowo mocno zakorzenionych w naszym kraju, tradycji.

Odnosząc się do zabiegu jaki zastosował Władysław Reymont w powieści „Chłopi”, gdzie portret ludzkiej egzystencji silnie związany jest ze zmieniającymi się porami roku, prace z cyklu „KODRY” mają na celu ukazanie życia współczesnych ludzi, w którym naturalny rytm przyrody został zastąpiony rytmem wydarzeń społecznych i kulturalnych (święta, urlopy, festiwale itp.) Zastosowanie dawnej techniki stanowi istotę formalną prac, których idea opiera się na łączeniu kultury ludowej z elementami nowoczesnymi, a także twórczym dostosowaniu jej do współczesności.

Cykl pt. „KODRY” powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku.

Więcej: www.kodry.kasiakmita.com