WYCINANKI
od 2004 roku
cykl wycinanek

„WYCINANKI” to cykl prac zapoczątkowany w 2004 roku, inspirowany polska sztuką ludową interpretujący wkraczające w nową rzeczywistość postkomunistyc­znej Polski elementy wizualne zachodniej popkultury. Prace mają na celu dostrzeżenie istotnych przemian jakie dokonały się nie tylko w wymiarze politycznym, czy społecznym, ale również estetycznym.
Tematem prac są motywy ze świata reklamy i nowoczesnych mediów, uwidocznione na tej samej zasadzie na jakiej dawniej ludowe artystki obrazowały otaczającą je przyrodę.
Połączenie tradycyjnie, wykonanych ręcznie, wycinanek z symbolami pop­kultury obrazuje nowy sposób postrzegania polskiej tradycji w zglobalizow­anym świecie.

Prace wyróżnione m.in. nagrodą na Biennale “Rybie oko 4” w 2006 roku.